Τη συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνου σε αναπτυξιακή σύμπραξη για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα για την τοπική απασχόληση αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της π. Δευτέρας. Η πρόταση πρόκειται να κατατεθεί στην Περιφέρεια στις 7 Μαΐου και αφορά προϋπολογισμό 600000 ευρώ περίπου, από τα 800000 ευρώ που χρηματοδοτεί το ΠΕΠ Κρήτης για το νομό.

Ο Δήμος, μετά από εκπόνηση μελέτης σχετικής με τα χαρακτηριστικά της τοπικής ανεργίας, στοχεύει στον πρωτογενή τομέα και την ανάδειξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας για αγρότες, ανέργους και νέους επιστήμονες. «Ο Δήμος Ρεθύμνου αξιοποιώντας την ευκαιρία που του δίνεται μέσα από το πρόγραμμα για την τοπική απασχόληση, συνεκτιμώντας την πολύ κακή οικονομική κατάσταση στη χώρα, το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, αξιοποιώντας τη δημοτική περιουσία και τα αναπτυξιακά προγράμματα, προσπαθεί να αναπτύξει μια πρόταση που θα δημιουργεί τη μέγιστη προστιθέμενη αξία στην κοινωνία, μέσω της μείωσης της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του στο συμβούλιο ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ματθαίος Τσιμπισκάκης.

 

rethemnosnews.gr