Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οπτική και Όραση» οργανώνουν
το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Μαθηματικών το Τμήμα Φυσικής και το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.) και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ (Ι.Η.Δ.Λ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) και την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ.


Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και οδηγεί στην απόκτηση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» στην Οπτική και Όραση μετά από σπουδές διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012.