Ο Δήμος Μαλεβιζίου στην προσπάθεια του να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, θα δημιουργήσει Μητρώο Παραγωγών για τους παρακάτω λόγους

α) για την προώθηση των προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές.
β) για την ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών προϊόντων.
γ) για την οργάνωση της παραγωγής των προϊόντων.
δ) για την ενημέρωσή τους για εναλλακτικές καλλιέργειες, προγράμματα, κ.α.

Σε σχετική ανακοίνωσή του καλεί όλους τους παραγωγούς παραγωγοί (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) του Δήμου Μαλεβιζίου να απευθυνθούν στους γεωπόνους στα τηλέφωνα 2813400640, 2813400640 και 2813400645 για να καταχωρηθούν τα στοιχεία στους στο Μητρώο Παραγωγών.