Σε ενημέρωση που δημοσιοποίησε η διευθύντρια αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής , Στρατουλα Καούρη , πληροφορεί ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 132 μέχρι τη Δευτέρα 14 Μαΐου (καταληκτική ηµεροµηνία).

Συνέπεια της παραπάνω παράτασης είναι ότι εκπρόθεσμες (µε μείωση του ποσού κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα – άρθρο 22 της ΚΥΑ1483/2009 και σημείο 10.1 του Οδηγού Εφαρμογής ΙΙ) θα θεωρούνται όσες αιτήσεις πληρωμής κατατεθούν από την Τρίτη 15 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 Απριλίου, (δηλαδή σε διάστηκα 25 ημερών μετά την παραπάνω προθεσµία).

Εντός αυτών των προθεσμιών ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράτασης, ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια ∆ΑΟΚ σχετικά με την αδυναμία υποβολής αίτησης πληρωμής.

 Σε περίπτωση µη κατάθεσης αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης εντός αυτών των προθεσμιών, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε.

Λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα βρείτε στους διαδικτυακούς ιστότοπους www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αναγραφή του κωδικού παράλληλης δράσης του Μέτρου 132 στην ΑΕΕ καθώς είναι αναγκαίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υ.Π.Α.Α.Τ.