Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου, σε συνέχεια της προσπάθειας για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής ευθύνης της με σύγχρονες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, έχει προγραμματίσει την ωρίμανση μιας σειράς μελετών οι οποίες αποτελούν το ‘κλειδί’ για την χρηματοδότηση των αντίστοιχων έργων από τα διαρθρωτικά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α.

Πρόσφατο αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι ή ένταξη στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, του έργου ‘Αποχέτευση Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού – Δ’ Φάση’ προϋπολογισμού 956.940 € (με το Φ.Π.Α), με το οποίο προβλέπεται η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης της περιοχής, με την κατασκευή των απαιτούμενων δικτύων στον οικισμό Ίστρον και Αρνικού καθώς και την κατασκευή του απαιτούμενου αντλιοστασίου λυμάτων στη θέση Γηπέδου.
 
Η έναρξη των εργασιών προβλέπεται για το Φθινόπωρο του 2012.

Εν’ συνεχεία και για κάλυψη των αναγκών των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων Έξω και Μέσα Λακωνίων, η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έχοντας ολοκληρώσει τις απαιτούμενες μελέτες και τις διαδικασία ωρίμανσης τους (περιβαλλοντικού όροι, αγορά γης κλπ), υπέβαλε (27/4/2012) αίτημα χρηματοδότησης των έργων (προϋπολογισμού 4.464.900 €) στο Ε.Π. Κρήτης.

Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή εκτεταμένου δικτύου αποχέτευσης συλλογής λυμάτων, τα οποία, μέσω αντλιοστασίων, θα οδηγηθούν στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Αγ. Νικολάου. Σε τμήματα όπου θα κατασκευαστούν νέοι αγωγοί προβλέπεται και η αποκατάσταση της οδού με πλακόστρωτο (περίπου 1.400 μ2)

Αντίστοιχο αίτημα χρηματοδότησης υποβλήθηκε (27/4/2012) και για την Τοπική Κοινότητα Πρίνας (προϋπολογισμού 684.397,20 €) με το οποίο προβλέπεται η ανακατασκευή του παλαιού δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης, η κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (τύπου compact) και η διάθεση της εκροής για την άρδευση ελαιοκαλλιεργειών.

Με το έργο αυτό στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα από την χρήση των παλαιών τσιμεντένιων αγωγών συλλογής λυμάτων (κουτούτα) αλλά και η χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία (μετά από σηπτική δεξαμενή) διάθεση τους σε παρακείμενο ρέμα. Τέλος προβλέπεται στις εργασίες αποκατάστασης η τοποθέτησης 780 μ2 πλακόστρωτου σε διάφορους δρόμους του οικισμού.

Εν’ συνεχεία, και για την κάλυψη των αναγκών του Καλλικρατικού Δήμου Αγ. Νικολάου, η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. προχώρησε στην ανάθεση σύνταξης μελετών για τους παραλιακούς οικισμούς Σισσίου & Μιλάτου καθώς και για τους οικισμούς Φουρνής και Καστελίου.

Στόχος είναι η ταχύτερη ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα χρηματοδότησης τους από τα αντίστοιχα προγράμματα.