Τη χορήγηση έως έντεκα (11) αδειών για στάθμευση και διέλευση των παραδοσιακών αμαξών με άλογα, στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

Όμως δεν θα μπορούν να σταθμεύουν ταυτόχρονα περισσότερες απο έξι άμαξες.

Επιπλέον  στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

"2. Ως χώρος στάθμευσης και αφετηρίας αυτών ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του Ισλαμικού Τεμένους του Λιμένα Χανίων προς την πλευρά της θάλασσας.

3. Θα σταθμεύουν και θα κινούνται κατά τις καθορισμένες ώρες εργασίας τους με σειρά προτεραιότητας από τον χώρο στάθμευσης – αφετηρία, σύμφωνα με τη σήμανση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

4. Η περιήγηση θα ακολουθεί τη διαδρομή: Ακτή Τομπάζη (αφετηρία)- περιμετρικά Ισλαμικού Τεμένους – Σουρμελή - Ακτή Τομπάζη- Πλατεία Κατεχάκη - νότια Τελωνείου - Καλλεργών – Επιμενίδου –Δευκαλίωνος - Ακτή Ενώσεως - Ακτή Τομπάζη – τερματισμός.

5. Ο μέγιστος αριθμός συγχρόνως σταθμευμένων αμαξών στον προαναφερθέντα καθορισμένο και οριοθετημένο από την υπηρεσία μας, χώρο στάθμευσης ορίζεται σε έξι (6) και δεν επιτρέπεται η εκτός οριοθετημένου χώρου, στάση ή στάθμευση εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

6. Η ισχύς των αδειών καθορίζεται έως τις 31/12/2012.

7. Η στάθμευση και η κυκλοφορία όπως περιγράφεται παραπάνω επιτρέπονται 10.00 έως 21.00 από Απρίλιο έως και τον Αύγουστο , από 10.00 έως 20.30 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και
για τους υπόλοιπους μήνες από 10.00 έως 17.00.

8. Ως αντάλλαγμα για την έκδοση της άδειας από την υπηρεσία μας ορίζεται το ποσό των 250 € και αφορά το έτος 2012.

9. Η χρήση του χώρου θα είναι σύμφωνη με τους όρους κοινής ησυχίας και σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργεί πρόβλημα όχλησης των περιοίκων ή των περιπατητών, ενώ η συνολική
εικόνα αφετηρίας θα είναι ανάλογη του -χαρακτηρισμένου ως μνημείου- λιμένα.

10. Οι ιδιοκτήτες των ζωήλατων οχημάτων θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου, για τον οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συλλέκτες
κοπράνων για τα ζώα . Επίσης θα έχουν την ευθύνη να ανοίγουν και να κλείνουν τις αλυσίδες απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Ενετικό Λιμάνι ,κατά τη διέλευση των αμαξών.

11. Για την έκδοση της σχετικής άδειας απαραίτητη κρίνεται η προσκόμιση της έγκρισης της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, της άδειας ηνιοχείας
και άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων και με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας. Επίσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου ότι πληροί τους όρους ασφαλείας και λειτουργίας του Κ.Ο.Κ

12. Προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας είναι να υποβάλλεται δημοτική ενημερότητα."