Ο νύν Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Εμμ.Παραβολιδάκης, προάγεται σε υποστράτηγο και αναλαμβάνει μετά τις κρίσεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, νέος Αστυνομικός Επιθεωρητής Κρήτης με έδρα τα Χανιά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προάγεται και ο Ταξίαρχος Ι.Μεσοδιακάκης από το Ηράκλειο στην τιμητική θέση της Διεύθυνσης Φύλαξης Υψηλών Προσώπων (VIP)