Συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη 17/5/2012 η υποβολή συμμετοχών για τη διενέργεια ΔΩΡΕΑΝ Τεστ Παπανικολάου στον γυναικείο πληθυσμό του «Καλλικρατικού» Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της δημόσιας υγείας των πολιτών.

Ως γνωστόν, ο προσυμπτωματικός έλεγχος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί μια αξιόπιστη και διεθνώς αποδεκτή διαγνωστική μέθοδο, καθώς με μία απλή, ανώδυνη και αποτελεσματική εξέταση σώζονται χιλιάδες ζωές.

Καλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες -έως 65 ετών- ανεξαρτήτου ασφαλιστικού φορέα να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Χανίων, στο τηλέφωνο 28213 41696, καθώς και με όλα τα ΚΑΠΗ και τα Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τέλος, συμμετοχές δηλώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .