Κρατική γη έναντι της συμβολικής τιμής του 1 ευρώ θα μπορούν να λάβουν οι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην Αλβανία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας ενέκρινε την απόφαση αυτή την εβδομάδα, μετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας, αποσκοπώντας στην τόνωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Αλβανία.