Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Α.Ν.Ε.Π/Γ.Σ.Ε.Ε.) σε εφαρμογή του νόμου 3879/21-9-2010 με τίτλο «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», θα υλοποιήσει την πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α.Π. 7», προκηρύσσει  20 θέσεις εκπαιδευομένων για το πρόγραμμα της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σε ΕΝΑ τμήμα, που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις τριήμερες (ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) συναντήσεις στo Ρέθυμνο το χρονικό διάστημα από 11/05/2012 έως και 27/05/2012

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, αποβλέπει στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματα και την προστασία τους, αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική και βιωματική τους εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους, ανέργους και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος με δράση σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή του ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Πιστοποίηση γνώσεων – δεξιοτήτων

Κάθε εκπαιδευόμενος/η θα αξιολογείται για την επίδοσή του, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησε. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φοίτησής του θα του απονέμεται Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ έχουν υποψήφιοι/ες που είναι κάτοικοι των περιοχών που θα λειτουργήσουν τα προγράμματα (το πρόγραμμα δεν προβλέπεται να καλύψει δαπάνες μετακίνησης των εκπαιδευομένων).