Προθεσμία έως τις 31 Μαΐου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2012 έδωσε  το Υπουργείο Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, παρατείνεται έως και τις 31 Μαΐου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Κ.Λ.Π.)του Κ.Φ.Ε..

Η προθεσμία αυτή ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.