Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων προχωρά το ελληνικό Δημόσιο σήμερα, Τρίτη 8 Μαΐου. Τα διαθέσιμα γραμμάτια θα έχουν διάρκεια 26 εβδομάδων και συνολική αξία ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του ελληνικού Δημοσίου και ως τελική ημερομηνία διακανονισμού έχει ορισθεί η Παρασκευή, 11 Μαΐου.

Τα εν λόγω γραμμάτια θα είναι διαθέσιμα και για φυσικά πρόσωπα, με αφορολόγητη μάλιστα απόδοση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία.