Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Χανίων εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση φύτευσης αμπέλων με οινοποιήσιμες ποικιλίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ως εκ τούτου για να έχει το δικαίωμα κάποιος παραγωγός να φυτεύσει νέο αμπέλι θα πρέπει να αποκτήσει δικαιώματα φύτευσης.

Τα δικαιώματα φύτευσης κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:

1. Νέο δικαίωμα φύτευσης
2. Δικαίωμα αναφύτευσης
3. Δικαίωμα φύτευσης που παρέχεται από Αποθεματικό

Για φυτεύσεις εκτάσεων μικρότερες του στρέμματος δεν απαιτείται δικαίωμα φύτευσης, εφόσον ο καλλιεργητής δεν έχει άλλο αμπέλι και η παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για ικατανάλωση εντός της εκμετάλλευσης.
.
Οι φυτεύσεις εκτάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των παραπάνω είναι παράνομες και κατατάσσονται σ’ αυτές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998 και σ’ αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31 Αυγούστου 1998.

α. Παράτυπες φυτεύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998  (Κ.Υ.Α. 286839/2-4-2009).
β. Παράνομες φυτεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31 Αυγούστου 1998  (Κ.Υ.Α. 286839/2-4-2009).

Οι κάτοχοι των εκτάσεων που έχουν φυτευτεί δίχως το αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά την 31η Αυγούστου 1998, δεν νομιμοποιούνται και υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη.

Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματική ποινή 12.000 €/ Ha, που ισχύει για ένα έτος από την κοινοποίηση του προστίμου, μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο γραφείο Αμπελουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω, ή στο Υπ. Α.Α. & Τ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής τμήμα Αμπέλου και ξηρών καρ-πών.