Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος αποφασίστηκε η διεξαγωγή αρχαιρεσιών την Κυριακή 20 Μαΐου 2012. Στο Ρέθυμνο, θα λάβει χώρα στο χώρο των γραφείων του Τ.Ε.Ε. επί της λεωφ. Π.Κουντουριώτη 140.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Τοπικού Τμήματος Νομού Ρεθύμνης, οι υποψήφιοι για το Νομό Ρεθύμνης, θα βρίσκονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Όσα μέλη του Σ.Π.Μ.Ε. επιθυμούν να είναι υποψήφιοι ή μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καλούνται να το δηλώσουν μέχρι και την Πέμπτη 10η Μαΐου 2012 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. επί της λεωφ. Π.Κουντουριώτη 140, Ρέθυμνο (τηλ.28310-55415), εργάσιμες ώρες ή μέσω email στο [email protected] έως τις 21.00.

Ενημερώνονται οι Πολιτικοί Μηχανικοί ότι η εγγραφή τους στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος δεν γίνεται αυτοδίκαια με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ. Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.spme.gr -> επικοινωνία –εγγραφή) η οποία αφού συμπληρωθεί, αποστέλλεται στη γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 210-9238170) είτε με fax ή μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Μόνο με τον τρόπο αυτό αποκτάται η ιδιότητα του μέλους του Σ.Π.Μ.Ε. και η δυνατότητα να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες του Συλλόγου.

Ενημερώνουμε ότι έχει γίνει ρύθμιση παλαιών οφειλών προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, έτσι ώστε όσοι οφείλουν παλαιές συνδρομές θα μπορούν να τις καταβάλουν μόνον για τα τελευταία 3 έτη, δηλαδή από το 2010 και μετά, την ημέρα των εκλογών στο Τοπικό Τμήμα του Σ.Π.Μ.Ε.