Το 20,1 % έφθασε η ανεργία το μήνα Φεβρουάριο του 2012 στην Κρήτη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, καθώς αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 κατά 0,1%

Ακόμα πιο τραγική είναι η σύγκριση σε σχέση με την αντίστοιχη παρισινή περίοδο καθώς, η ανεργία στην Κρήτη το Φεβρουάριο του 2011 έφθανε το ποσοστό του 12,8%, καταγράφοντας σε ένα χρόνο αύξηση μεγαλύτερη των 7 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε ολόκληρη τη χώρα το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 21,7%  το Φεβρουάριο του 2012, έναντι 15,2% που ήταν το Φεβρουάριο του 2011 και 21,3% τον Ιανουάριο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 318.435 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2011 (αύξηση 42,3%) και κατά 14.237 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (αύξηση 1,3%) και διαμορφώθηκαν σε 1.070.724 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 336.589 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2011 (μείωση 8,0%) και κατά 19.729 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (μείωση 0,5%) και διαμορφώθηκαν σε 3.872.243 άτομα.
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 25.930 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2011 (αύξηση 0,8%) και κατά 7.824 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (αύξηση 0,2%).

Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στις γυναίκες και στους νέους ηλικίας 15-24 ετών.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες αυξήθηκε στο 25,7% από 18,8% που ήταν το Φεβρουάριο του 2011, ενώ στους άνδρες αυξήθηκε στο 18,6% από 12,5%.

Ιδιαίτερα αυξημένο - στο 53,8% έναντι 40,3% πριν από ένα χρόνο - εμφανίζεται το ποσοστό ανεργίας στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, ενώ ακολουθούν τα άτομα ηλικίας 25-34 ετών με ποσοστό 29,1% έναντι 20,4%.


Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εδώ