Υπεγράφη σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, η σύμβαση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτιώσεις των κτιριακών και ηλεκτρολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Σπηλίου», συνολικού προϋπολογισμού 282.000 Ευρώ.

Το παρόν έργο αφορά στη βελτίωση, επισκευή και συντήρηση του κτιρίου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, του Κέντρου Υγείας Σπηλίου.

Επιπλέον με τις εργασίες, που θα εκτελεστούν, βελτιώνονται, αντικαθίστανται ή συντηρούνται :τοίχοι, οροφές ξηράς δόμησης, WC και λουτρά (τοίχοι, πλακίδια) και δάπεδα.

Τοποθετούνται επίσης νέα κουφώματα (εξωτερικά αλουμίνια) και αντικαθίστανται ή συντηρούνται εσωτερικά κουφώματα.

Γίνονται χρωματισμοί (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) και ελαιοχρωματισμοί ξύλινων και σιδηρών επιφανειών και εγκαθίσταται τέλος εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος ενώ γίνεται και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός των ημερών και να ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι μηνών.