Για πέμπτο συνεχή μήνα το ΙΚΑ θα δανειστεί χρήματα από το ΕΤΕΑΜ και το ΤΑΠ ΔΕΗ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας που θα έχει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πληρωμή ανελαστικών υποχρεώσεων έως το τέλος Μαΐου, σύμφωνα με όσα τονίζονται σε σχετική ανακοίνωση.

Το ΙΚΑ θα δανειστεί συνολικά 200 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕΑΜ με σύμβαση 14 ημερών και 40 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ, έτσι ώστε να καταβληθούν οι συντάξεις του μηνός Ιουνίου στις 18 Μαΐου.