Τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ),επισκέφθηκαν σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας της Σουηδίας.

Σκοπός της εν λόγω επίσκεψης στις εγκαταστάσεις στο Μαράθι Ακρωτηρίου Χανίων, ήταν η ενημέρωση των Σουηδών σπουδαστών για τους σκοπούς και το έργο του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής.