Για την πλειάδα των έργων που εκτελούνται από την ΔΕΥΑΗ, ενημερώθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρό της κ. Γιώργο Στειακάκη και τον Γενικό Διευθυντή της κ. Χαρίλαο Παπαματθαιάκη στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε όλη η γκάμα των έργων, αλλά και επικαιροποιήθηκε ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για θέματα όπως η διαχείριση των λυμάτων, η αντικατάσταση των αγωγών δικτύων ύδρευσης και όμβριων υδάτων αλλά και η δημιουργία νέων μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και τοπικές κοινότητες του διευρυμένου Δήμου Ηρακλείου.

Τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, όσο και οι επικεφαλείς της Δημοτικής επιχείρησης, διαπίστωσαν ότι και τα 25 έργα προχωρούν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς αφού ήδη έχουν δημοπρατηθεί σχεδόν στο σύνολό τους και έχουν ενταχθεί είτε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είτε σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου(Ε.Ο.Χ) και του ταμείου Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Όπως δήλωσαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, βασικός στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι υποδομές αλλά και να δημιουργηθούν νέες προς όφελος των δημοτών και προς αυτή τη κατεύθυνση στρέφονται όλες οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής.
Παράλληλα όπως επεσήμαναν ο σχεδιασμός για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης που ήδη εκτελείται σε πολλές συνοικίεw, αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.

Ένα άλλο σημαντικό έργο, είναι η επέκταση της κεντρικής μονάδας του βιολογικού καθαρισμού ενώ ταυτόχρονα με την αναβάθμιση και πολλών άλλων μονάδων και πάντοτε με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον, θα γίνεται γεωργική αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδάτινος πόρος.