Την δέσμευση του για καταγραφή των μεταναστών που ζουν στις δημοτικές ενότητες του δήμου Αρχανών - Αστερουσιών, φαίνεται πως τηρεί ο κος Ρούσος Κυπριωτάκης. Ο δήμαρχος της περιοχής είχε δηλώσει αμέσως μετά τα θλιβερά γεγονότα στους Κουνάβους, ότι θα λάβει δράσεις για να περιορίσει τέτοια φαινόμενα που αναστατώνουν την τοπική κοινωνία. 

Η καταγραφή των μεταναστών ξεκινά με την χρήση ερωτηματολογίων, ώστε να διαπιστωθεί εκτός από τον αριθμό των μεταναστών που ζουν στο δήμο και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. 

Τα αποτελέσματα της καταγραφής αναμένεται να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και της αναζήτησης τρόπων ουσιαστικής παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.