Αύξηση κατά 10,7% παρουσίασε η αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2010, έναντι του προηγούμενου χρόνου και οι εξαγωγές της χώρας συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών ανήλθαν στο ποσό των 16.248,4 εκατ. ευρώ, έναντι 14.675,3 εκατ. ευρώ το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που επεξεργάστηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).

Η αξία των εξαγωγών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών παρουσίασε αύξηση κατά 8,5% και ανήλθε σε 14.534,3 εκατ. ευρώ, έναντι 13.389,5 εκατ. ευρώ το 2009.

Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) διαμορφώθηκε στα -19,2 δισ. ευρώ από -24,4 δισ. ευρώ το 2009, μειωμένο κατά 21,2%

H πρώτη κατηγορία ελληνικών προϊόντων από πλευράς αξίας εξαγωγών είναι τα τρόφιμα και ποτά και οι εξαγωγές σε δομικά προϊόντα, που παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 17,2%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΕ, η μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα εκδηλώθηκε προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Ως ο κυριότερος δε αποδέκτης των ελληνικών προϊόντων εμφανίζεται το 2010 η Γερμανία, με 1.770,2 εκατ. ευρώ και μερίδιο 10,9% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, αυξημένο κατά 4,5% σε σχέση με το 2009.