Ο Ιατρικός Σύλλογος Σητείας, μετά από πολλά ερωτήματα και απορίες από τους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, επιθυμεί να τους ενημερώσει για τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα και αφορούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Έτσι με σχετική ανακοίνωση προς τους ασφαλισμένους αναφέρει:

"Από 1.1.2012 όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σταδιακά εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ. Αυτή τη στιγμή στον ΕΟΠΥΥ ανήκουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ και συνεχώς εντάσσονται και άλλα ταμεία. Για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ προβλέπονται ίδια δικαιώματα και παροχές, ανεξαρτήτως του ταμείου τους.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξετασθεί από τον γιατρό ή να αναγράψει φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, αυτό μπορεί να το κάνει: Α. Επισκεπτόμενος τους συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1. Τους γιατρούς με μόνιμη σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, που ουσιαστικά είναι οι πρώην γιατροί του ΙΚΑ. Η εξέταση και αναγραφή φαρμάκων και εξετάσεων είναι δωρεάν για όλους τους ασφαλισμένους στο ωράριο εργασίας του ΕΟΠΥΥ (πρωινές ώρες). Επίσης, εφόσον ο γιατρός έχει δηλώσει επιθυμία, μπορεί να εξετάζει δωρεάν το απόγευμα μέχρι 150 ασφαλισμένους το μήνα. Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι που επισκέπτονται τα ιατρεία το απόγευμα, να ζητούν διευκρινίσεις από τους γιατρούς αν ανήκουν

στους 150 πρώτους, οπότε θα εξετασθούν δωρεάν ή αν οι 150 επισκέψεις έχουν συμπληρωθεί, οπότε ο γιατρόςαμείβεται όπως επιθυμεί.

2. Τους γιατρούς που έχουν δηλώσει επιθυμία συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας. Κάθε συνεργαζόμενος γιατρός μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 50 ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κάθε εβδομάδα ή 200 το μήνα δωρεάν. Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι να ζητούν διευκρινίσεις από τους γιατρούς αν ανήκουν στους 50 ή 200 πρώτους, οπότε θα εξετασθούν δωρεάν ή αν οι 50 ή 200 επισκέψεις έχουν συμπληρωθεί, οπότε ο γιατρός αμείβεται όπως επιθυμεί.

Β. Επισκεπτόμενος τους μη συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, και καταβάλοντας το αντίτιμο της επίσκεψης όπως αυτό καθορίζεται από τον κάθε γιατρό. Η συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων είναι ελεύθερη για όλους τους γιατρούς, είτε συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ είτε όχι.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εκτελέσει εργαστηριακές εξετάσεις (βιοχημικές, πυρηνικές, μικροβιολογικές, ακτινολογικές, κλπ) ή φυσιοθεραπείες, αυτό μπορεί να το κάνει:

* Στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και φυσιοθεραπευτήρια, με συμμετοχή του ασθενούς 15% επί της αξίας των εξετάσεων. Για ραντεβού ο ασφαλισμένος επικοινωνεί απ' ευθείας με το εργαστήριο που επιλέγει.

* Στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ (δηλαδή τις μονάδες του πρώην ΙΚΑ) και στους σχηματισμούς του ΕΣΥ (Νοσοκομεία) χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος των εξετάσεων.

Είναι βέβαια αυτονόητο, αλλά κρίνεται σκόπιμο αναφερθεί, ότι για οποιαδήποτε ιατρική πράξη χρειαστεί ο ασφαλισμένος να καταβάλει χρήματα, θα λάβει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, την οποία και μπορεί να χρησιμοποιήσει στη φορολογική του δήλωση.

Για οποιεσδήποτε αλλαγές θα βρισκόμαστε κοντά σας με επίκαιρη πληροφόρηση.

Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Σητείας"