Λίγο η οικονομική κρίση, λίγο η ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον έχει οδηγήσει τους καταναλωτές προς τις ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές λευκές συσκευές, με συνέπεια να αυξάνονται καθημερινά εκείνοι οι οποίοι αντικαθιστούν τις συμβατικές συσκευές τους με οικολογικές.

Πρόκειται για μία νέα τάση, που αρχίζει να εδραιώνεται και στην Ελλάδα, εκτοπίζοντας σταδιακά τις παραδοσιακές και ενεργοβόρες λύσεις.

Όπως επισημαίνουν φορείς της αγοράς, εκτός από τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από τα οποία κατασκευάζονται, οι εν λόγω συσκευές διαφοροποιούνται, χάρη στη δυνατότητα, που προσφέρουν στους καταναλωτές, να εξοικονομήσουν χρήματα, μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.