Την Τρίτη 15/5 στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΑΔΥΚ με τα εξής θέματα:

1. ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Κισάμου» Υποέργο 1: «Συλλογή και μεταφοράς λυμάτων Κισάμου»

2. ΄Εγκριση επέκτασης σύμβασης της Αρχιτέκτωνα Μηχανικού κ. Κυριακής Ντουνιαδάκη, με ανάλογη περικοπή του αντικειμένου μελέτης του καθηγητή κ. Θ. Βλαστού

3. Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για περιβαλλοντικές μελέτες υφιστάμενων έργων, στις υπολεκάνες της Δυτικής Κρήτης

4. ΄Εγκριση σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης, για επέκταση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου υδατικών πόρων

5. Ανάθεση καθηκόντων συντονιστή στη μελέτη της Παραλίας Κόλπου Κισάμου

6. ΄Εγκριση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύνταξη τελικών επιμετρήσεων του έργου της αποχέτευσης Χανίων – Κολυμβαρίου 4ο Υποέργο «Κατασκευή αγωγών εκβολής (χερσαίου και υποθαλάσσιου)»

7. Ενημέρωση για την υποβολή προτάσεων στο INTERREG «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

8. Θέματα Προσωπικού

9. Ενημέρωση για την πορεία του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη»