Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι από τις 8 Μαΐου 2012 έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά γεννήσεως 2.299 μαθητών - Δημοτών όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων για σχολική χρήση.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά αφορούν σε παιδιά γεννημένα τα έτη 2007 και 2006 για την εγγραφή τους σε Σχολεία Προσχολικής Αγωγής και την Α΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων αντίστοιχα. Οι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας: 28213 41793.