Την τακτική δημόσια συνεδρίαση του θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη 16 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι το Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στο πρώτο όροφο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ΔΕΥΑΣ έτους 2011.
2. Έγκριση δαπάνης για επέκταση διπλωμάτων χειριστών μηχ/των ΔΕΥΑΣ .
3. Εξόφληση τιμολογίου χρήσης 2011 Ψυκαρακη Α.
4. Έγκριση εξόδων για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο υπαλλήλου ΔΕΥΑΣ.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012.
6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Υλικά ύδρευσης - αποχέτευσης».
7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από πηγή Καβρές μέχρι τη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Δάφνη».
8. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών για συντήρηση οχημάτων-μηχ/των ΔΕΥΑΣ.
9. Επισκευή σφύρας .
10. Καθαρισμός γραφείων ΔΕΥΑΣ.
11. Προμήθεια κουρτινών .
12. Αιτήσεις δημοτών.