Ο Δήμος Χερσονήσου, στα πλαίσια των πολιτικών του για τη Νεολαία και για τη Δια Βίου Μάθηση, συνεχίζει τις δράσεις του, που αφορούν:

- Την κατάρτιση των νέων για την ορθή διαχείριση πρωτοβουλιών και σχεδίων

- Την ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από τους νέους

- Την ανάπτυξη ενδοδημοτικής συνεργασίας μεταξύ ενεργών ομάδων νέων και σωματείων κοινωνικό πολιτιστικού κυρίως χαρακτήρα με κοινό στόχο το τοπικό συμφέρον

- Την ανάπτυξη κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη

- Την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

- Την ενθάρρυνση καλλιέργειας της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης, της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.

Σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. Κέντρο Νέων Ολυμπιακού Χωριού – System and G που λειτουργεί υπo την αιγίδα του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού, στα πλαίσια της δράσης YOUTH ON THE MOVE, προσφέρουμε ένα εναλλακτικό πενθήμερο ενημέρωσης – πληροφόρησης για όλους τους νέους, στον Δήμο Χερσονήσου, προκειμένου να αξιοποιήσουν στη συνέχεια, το κύριο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά στους νέους της Ευρώπης με τίτλο «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ».

Το κέντρο Νέων Ολυμπιακού Χωριού – System and G, λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού και δημιουργήθηκε για να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε νέους, δίνοντας προτεραιότητα σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Σκοπός τους αποτελεί η ενημέρωση των νέων σχετικά με τις διάφορες ευκαιρίες για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν νέα διεθνή εμπειρία και να ανακαλύψουν την αξία της πολυ-πολιτισμικής κοινωνίας στην Ευρώπη.