Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι άντλησε κεφάλαια ύψους 960 εκατ. ευρώ από τις αγορές μέσω δημοπρασίας πενταετών ομολόγων, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές έναντι του δημοπρατούμενου ποσού.

Συνολικά, υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,621 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο ήταν 1,83%.

Σε προηγούμενη δημοπρασία, στα τέλη Μαρτίου, το Ταμείο είχε αντλήσει 4 δισ. ευρώ με την πώληση διετών ομολόγων.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό