Μαζί με τη σύνταξη του Ιουνίου, στις 22 Μάη, θα καταβληθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του 2012 από το ΙΚΑ:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά του ΕΚΑΣ διαμορφώνονται ως εξής:

- Για συνολικά ποσά εισοδήματος έως 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα ύψους 230 ευρώ κατά μήνα.

- Από 7.715,66 έως 8.018,26 ευρώ το επίδομα διαμορφώνεται στα 172,50 ευρώ

- Από 8.018,27 μέχρι και 8.219, 93 ευρώ διαμορφώνεται στα 115 ευρώ

- Από 8.219,94 μέχρι και 8.472,09 διαμορφώνεται στα 57,50 ευρώ

Επίσης, χορηγείται επίδομα 30 ευρώ εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής κριτήρια:

- Ποσό εισοδήματος από 8.472,10 μέχρι 9.200 ευρώ

- Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ

- Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.500 ευρώ