Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, γίνεται γνωστό στους επαγγελματίες αλιείς ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα επιδοτήσεων στα Πλαίσια του μέτρου 1.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013 για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών, το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στα εξής:

α. αντικατάσταση κινητήρα

β. αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

γ. βελτίωση ποιότητας και υγιεινής προϊόντων

δ. βελτίωση ασφάλειας σκάφους και συνθηκών εργασίας.

Όσοι αλιείς είχαν υποβάλει σχετικό φάκελο από 1-1-2007 έως 31-12-2009 και δεν εγκρίθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων στο προηγούμενο ΕΠΑΛ 2000-2006, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά τον φάκελο στο Τμήμα Αλιείας Χανίων από σήμερα έως 30-6-2012, ενώ όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά μπορούν να προσκομίσουν τους φακέλους τους από 1-7-2012 έως 30-9-2012.

Ο εκσυγχρονισμός αφορά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών. 

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα με το είδος δαπάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Χανίων στα τηλέφωνα 2821346653-4.

Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα ποσά επιδότησης μπορεί να βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα www.alieia.gr όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες.