Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης η οποία καλείται να πάρει μεταξύ άλλων απόφαση επί της περιβαλλοντικής μελέτης της εγκατάστασης υβριδικού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 100 μεγαβάτατ στο Κράσι και σε 4 αιολικά πάρκα σε Ρέθυμνο και Χανιά ισχύος 90 μεγαβάτ .

Η Επιτροπή συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.
Αναλυτικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1. «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100 MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», στις θέσεις:
α) «Κουτράλια – Άνω Λιμνιά», Δήμων Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου (Υδροηλεκτρικό - Αντλητικό Σύστημα 100 MW).
β) «Πλακάκια», Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων (Αιολικό Πάρκο ισχύος 11,9MW).
γ) «Σπίνα», Δήμων Πλατανιά και Κανδάνου - Σελίνου, Π.Ε. Χανίων (Αιολικό Πάρκο ισχύος 28,9MW).
δ) «Λαμπίνη», Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου (Αιολικό Πάρκο ισχύος 9,35MW)
ε) «Καλή Συκιά», Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου (Αιολικό Πάρκο ισχύος 39,95MW) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 196589/02-03-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος - ΕΥΠΕ - Τμήμα Β΄.
2. «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στην περιοχή Πανόρμου Ν. Ρεθύμνης», με εργοδότη την εταιρεία «Αφοι Τρούλη ΑΕΞΤΕ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 828/3- 4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
3. «Λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΑΝΕΜΟΣΠΗΛΙΑ», Δ.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου, του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1193/04-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.
4. «Συγκρότημα Διαλογής, Μηχανικής Κοπής & Θραύσης Μεταλλικών Απορριμμάτων και Διαλυτήριο Αυτοκινήτων», στη θέση «Εσταυρωμένος», Κοινότητας Μεσοχωριού, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας κ. Γοραντωνάκη Γεωργίου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 878/10-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.
5. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Αγίου Μύρωνα και Πυργούς του Δήμου Ηρακλείου» στο Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1148/29-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.
6. «Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας νερού (αφαλάτωσης)», ιδιοκτησίας «ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗΣ Α.Ε», στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 787/23-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.
7. «Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Καψαλάκια Λαγγός» της λατομικής περιοχής Χορδακίου, Δ. Χανίων» της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4132/13-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.
«Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και επέκταση σε νέες περιοχές της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ευρύτερης περιοχής Λιμένα Χερσονήσου» Ν. Ηρακλείου, ως τροποποίηση της εγκεκριμένης Μ.Π.Ε. του έργου (αρ. πρωτ. 178/13-2-2008 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 897/19-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού