Η κατάσταση που επικρατεί στους ΟΤΑ περιγράφει ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιάννης Κουράκης σε επιστολή του προς όλους τους δημάρχους της  Κρήτης.  

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Ηρακλείου ενημερώνει τους συναδέλφους του για τις οικονομικές εκκρεμότητες του κράτους προς τους ΟΤΑ, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2012. 

Συγκεκριμένα ο  κος Κουράκης αναφέρει:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Για ενημέρωση, σας κάνω γνωστό τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2012 του Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 


1. ΚΑΠ

Ο Τακτικός προϋπολογισμός του 2012 προέβλεπε πόρους 2.400 εκ. € για τους Δήμους. 

Με την αφαίρεση 50 εκ. € (άρθρο 2 ν. 4051/12) το ποσό διαμορφώνεται σε 2.341 εκ. €

Αν αποδοθούν τα 300 εκ. € από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ για το 2012 θα ανέλθει στο ποσό των 2.641 εκ. €

Μέχρι σήμερα οι αποδόσεις στους Δήμους φαίνονται παρακάτω  :


Τακτική Επιχορήγηση 548

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 21,5

Μισθώματα σχολικών μονάδων 3,9

Μεταφορές μαθητών 66

Σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων 1,1

ΚΕΠ 5,3

Προνοιακά Επιδόματα 272

Λοιπές δαπάνες (*) 19,2

ΣΥΝΟΛΟ (**) 937

(*) ΠΕΔ, ΟΚΑΝΑ,ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κ.λττ) 

(**) τα ποσά είναι σε εκ. € 


Η τακτική επιχορήγηση αφορά Ιανουάριο, Φεβρουάριο Μάρτιο και Απρίλιο. Ήδη δηλαδή έχουμε υστέρηση μιας δόσης.


Πρέπει άμεσα να δοθούν :

Α) το δωδεκατημόριο του Μαΐου (149 εκ €)

Β) τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου - Απριλίου (141 εκ. €)

Γ) τα παρακρατηθέντα (214 εκ. €)

Δ) τα αναδρομικά των 300 εκ. € μέχρι σήμερα (125 εκ. €) 

Ε) Επισημαίνεται ότι ήδη από τους ΚΑΠ του 2012 έχουν παρακρατηθεί

α) για μισθώματα σχολικών μονάδων 3,1 εκ. €

β) για προνοιακά επιδόματα 131 εκ. € και 

γ) για μεταφορές μαθητών 51,1 εκ. € . Σύνολο 185,2 εκ. € 
που αφορούν δαπάνες του 2011, και πρέπει να αποδοθούν άμεσα.

2. ΣΑΤΑ

Η ΣΑΤΑ για το 2012 θα ανέλθει στο ποσό των 367,5 εκ. € .


Για να εκταμιευθεί η πρώτη δόση πρέπει να υπογραφεί η τριμερής ΚΥΑ που θα αναφέρει το ανωτέρω ποσό, και να γίνει η μεταφορά της ΣΑΤΑ 2012 από το ΠΔΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να χρηματοδοτηθούμε για την πρώτη δόση, μέσα στον επόμενο μήνα.

Η ΚΕΔΕ ζητά άμεση επείγουσα και κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών μαζί με τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού για να μην καταρρεύσει ο μόνος θεσμός που φαίνεται να είναι ακόμα όρθιος.»