Άλλοι 462 δημόσιοι υπάλληλοι, γεωπόνοι που στελεχώνουν περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προστέθηκαν στο μακροσκελή κατάλογο των αξιολογητών των Σχεδίων Βελτίωσης και άλλων προγραμμάτων που αφορούν αγρότες, κτηνοτρόφους και γεωργικές επιχειρήσεις.

Οι υπάλληλοι που επιλέχθηκαν θα συμμετέχουν σε σχετικές ομάδες έργου αξιολόγησης, που θα συγκροτούνται για κάθε Μέτρο.Οι υπάλληλοι που επιλέχθηκαν θα συμμετέχουν σε σχετικές ομάδες έργου αξιολόγησης, που θα συγκροτούνται για κάθε Μέτρο.

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης, επιλέχθηκαν τα άτομα που θα συνδράμουν στην αξιολόγηση των φακέλων των Σχεδίων Βελτίωσης, μαζί με την ιδιωτική εταιρεία Euricon και τους γεωπόνους των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου.

Όπως ορίζει η σχετική απόφαση, οι υπάλληλοι θα συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο των Δράσεων του ΠΑΑ 2007-2013 και για τον σκοπό αυτό θα συμμετέχουν σε σχετικές ομάδες έργου αξιολόγησης, που θα συγκροτούνται με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου Μέτρου

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με τη λίστα των αξιολογητών σε pdf

agronews.gr