Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ανακοινώθηκε η έναρξη του Προγράμματος "Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες - Ήρων 2", με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών στην πληροφορική και στην καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, αρχάριους της πληροφορικής.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εξασκούνται στη χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows, κειμενογράφου (word) υπολογιστικών φύλων (excel), προγράμματος παρουσιάσεων(powerpoint), οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου, η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email), η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο(μηχανές αναζήτησης), σύγχρονα θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου(ασφάλεια, ιοί υπολογιστών κλπ).

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 10 εβδομάδες ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Πληροφορίες δίδονται στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στα ΚΕΠ του νομού και στα σχολεία που λειτουργούν ως εκπαιδευτικά κέντρα.