Μια νέα πρόταση για ελεύθερη και δωρεάν προβολή του Δήμου Ρεθύμνης (και κάθε άλλου Δήμου ή μέρους αυτού) παρέχεται μέσω της ελεύθερης εγκυκλοπαίδειας του διαδικτύου: της Wikipedia (βικιπαίδειας).

Αυτό το διάστημα ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχει και ο γράφων (ανάθεση από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα-ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.ellak.gr, παράλληλα με άλλη ομάδα εργασίας που ασχολείται με το Δήμο Λοκρών) συντάσσει, εμπλουτίζει και μεταφράζει εγκυκλοπαιδικά λήμματα για την πόλη και τις τοπικές κοινότητες (χωριά) του Δήμου Ρεθύμνης και επιχειρεί να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ταυτότητά τους, ιδίως ως δυναμικών τόπων πολιτισμού και τουρισμού. Η δράση αυτή προορίζεται να γίνει πιλοτική για τους δήμους όλης της Ελλάδας.

Ήδη έχουν γραφτεί λήμματα που φαίνονται συγκεντρωμένα στην ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Ρεθύμνης. Μερικά από αυτά είναι τα νέα λήμματα: Χρωμοναστήρι, Ρουσσοσπίτι, Μύλοι, Μαρουλάς, Πηγή, Αμνάτος, Γεράνι, Ρούστικα, Μυριοκέφαλα, και επιπλέον ένα λήμμα για το «Κυνήγι του Θησαυρού στο Ρέθυμνο». Στη βικιπαίδεια υπάρχουν ήδη λήμματα για την πόλη του Ρεθύμνου και για μερικά ακόμα χωριά του Ρεθύμνου, αρκετά όμως χωριά μένουν ακόμα χωρίς λήμμα, ενώ και τα υφιστάμενα λήμματα χρήζουν εμπλουτισμού και διαρκούς βελτίωσης.

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η wikipedia πρέπει οι ίδιοι οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι να αναλάβουν ενεργητικά την πρωτοβουλία για τη δημιουργία εγκυκλοπαιδικών λημμάτων για την περιοχή τους. Οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να δώσουν το τοπικό περιεχόμενο στην εγκυκλοπαίδεια, καθώς αυτές έχουν στη διάθεσή τους το καλύτερο και καταλληλότερο σχετικό υλικό και επομένως μπορούν να φροντίσουν για την καλύτερη δυνατή ποιότητα στα λήμματά τους, από την οποία θα κριθεί και η ανταγωνιστική τους παρουσία στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία συγγραφής ενός λήμματος για τη Wikipedia είναι σχετικά εύκολη, δεν χρειάζονται εξειδικευμένα προσόντα, απλά μεράκι για συγγραφή τεκμηριωμένων λημμάτων.

Η ομάδα εργασίας έχει έρθει σε επαφή με την Αντιπεριφέρεια, αλλά και με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, για να βρεθούν τρόποι ενεργοποίησης της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη σύνταξη εγκυκλοπαιδικών λημμάτων για όλη την περιοχή.

Πέρα όμως από την συμβολή των αρμοδίων και του δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαραίτητη και αναγκαία είναι η συμβολή κάθε ενός ξεχωριστά, κάθε ενδιαφερόμενου ερευνητή ή ανήσυχου και ενεργού πολίτη που θέλει να προσθέσει με τη σειρά του εγκυκλοπαιδική γνώση και προβολή για την περιοχή του, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Προτρέπω και συνιστώ να δει κάθε ενδιαφερόμενος τα παραπάνω λήμματα, να πάρει ιδέες, να ενημερωθεί και να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια μεθοδικής και τεκμηριωμένης ανάδειξης του Τόπου μας.

Ας σημειωθεί ότι με βάση το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα για το  Δήμο Ρεθύμνης θα συνταχθεί “Οδηγός σύνταξης λημμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση” και ο οδηγός αυτός θα διανεμηθεί σε όλη την Ελλάδα για να διαδοθεί σε πανελλήνιο επίπεδο η σχετική δράση.

 

rethemnosnews.gr