Σε ανακοίνωση της η ΔΕΗ ενημερώνει τους κατοίκους των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της Δ.Ε.Η. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Την Παρασκευή 14-01-2011 από ώρα 08.00 έως 16.00 στις περιοχές:
Αλικιανός – Φουρνές – Μεσκλά –Λάκκοι – Καράνου- Ορθούνι – Ζούρβα – Θέρισο – Σκηνές– Λαγγός - Ασκορδαλού – Νέα Ρούματα -Χωστή – Πρασές – Σέμπρωνας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

 Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.