Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 ημερίδα με θέμα «Σύγχρονα εργαλεία για τη μεταποίηση» και διοργανωτές το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Επιμελητηρίου Χανίων.

Η αναβολή προέκυψε λόγω αδυναμίας συμμετοχής ομιλητών.