Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου διοργανώνουν το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Διάχυσης Αποτελεσμάτων της Επιστημονικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή, στο χώρο του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (Ίδρυμα Αγία Σοφία), στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης είναι ένα πρωτοπόρο εργαστήριο με ποικίλη δράση, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, προγραμματισμού επενδύσεων, καθώς και την ανάπτυξη υποδομής σε μελέτες χρηματιστηριακών αποφάσεων, βιωσιμότητας επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες και γενικά μελέτες διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου είναι ένα ινστιτούτο συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία η οποία έχει σαν στόχο την κάλυψη των αναγκών συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσιογράφων και των υπόλοιπων επαγγελματιών στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με έμφαση στον Τύπο της περιφέρειας. Συνεργάζεται με ομοειδή ιδρύματα του εξωτερικού και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στόχος του Πανελλήνιου αυτού Συνεδρίου είναι η προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας, η διακίνηση ερευνητών, η διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας, των ιδεών και των αποτελεσμάτων καθώς και η δημιουργία δεσμών με επιστήμονες από όλη την Ελλάδα. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διερεύνηση δημιουργίας συνεργασιών σε σημαντικά θέματα έρευνας, συνδέοντας το διαφοροποιημένο προϊόν, απότοκο έρευνας και καινοτομίας, με την παραγωγή. Ένα από τα βασικότερα κανάλια μεταφοράς των γνώσεων και των εμπειριών είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με σωστές πρακτικές και οργάνωση, διαθέτουν την εξωστρέφεια που απαιτείται για την μεταβίβαση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας ώστε να γίνει αποτελεσματική χρήση της γνώσης για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


11:00–11:15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
11:15–13:15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Προεδρείο: Ευάγγελος Γιδαράκος, Αντώνης Σκαμνάκης
ΜΜΕ, Γνώση και Κοινωνία των Πολιτών.
Α. Σκαμνάκης, Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΕΤ, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ.
Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Θεωρία-Έρευνα-Μεθοδολογία
B. Κώτσιος
Ένταξη του ποδηλάτου στην Ελλάδα – απολογισμός 15 χρόνων καινοτόμων έργων και πολιτικών από την Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ.
Θ. Βλαστός, Ε. Μπακογιάννης, Α. Βάσση
Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων αγροτικής έρευνας.
Γ. Κουμπούρης, Γ. Ψαρράς
Πρωτότυπη επεξεργασία αμιαντούχων υλικών.
Κ. Αναστασιάδου, Ε. Γιδαράκος
Εξυγίανση ρυπασμένων πεδίων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Μ. Αϊβαλιώτη, Ε. Γιδαράκος
13:15–15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
15:00–17:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Προεδρείο: Ευάγγελος Γρηγορούδης
Enterprise Europe Network – Hellas: Ο Ρόλος του στην Υποστήριξη των ΜΜΕ και Φορέων γνώσης στη διάχυση της καινοτομίας.
Π. Ιγνατιάδης
Οι επιπτώσεις των κανόνων - διαδικασιών υλοποίησης του 3ου ΚΠΣ στην ποιοτική και ποσοτική ολοκλήρωσή του.
Τ. Εξάρχου
Έρευνα για καινοτομικά προϊόντα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μ. Ζουμπουλάκης
Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομιών Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ε. Γρηγορούδης, Γ. Κυριακάκη, Ν. Ματσατσίνης, Π. Δελιάς
Η έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και η σύνδεση της με την παραγωγή.
ΕΛΚΕ & Γραφείο Διαμεσολάβησης Πολυτεχνείου Κρήτης
17:00–17:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ