Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) διοργανώνουν τρίωρο βιωματικό σεμινάριο για εικοσιτέσσερις (24) εκπαιδευτικούς με θέμα ‘Ενεργοί Πολίτες και Μεγάλες Ιδέες’. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 και ώρα 18.00-21.00 μ.μ.  στο κτίριο των Διοικητικών & Επιστημονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος (Χαλέπα, Χανιά).

Η θεματική του σεμιναρίου αφορά στον προσδιορισμό της έννοιας «Πολιτειότητα» (“citizenship”), δηλαδή στα χαρακτηριστικά και το ρόλο του ενεργού πολίτη μέσα στο σύγχρονο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Η ενασχόληση με την έννοια «Πολιτειότητα»  έχει αποκτήσει νέο περιεχόμενο εξαιτίας των αναγκών που γέννησαν οι κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές, οι οποίες, μεταξύ άλλων,  έχουν ανατρέψει τα παραδοσιακά δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη διά βίου εκπαίδευση σε αναγκαίο μέσο ενίσχυσης της ιδιότητας του πολίτη.

Μεθοδολογία: Μέσα από την τεχνική του διαλόγου που αναπτύσσεται με τη δυναμική της ομάδας, τον αναστοχασμό αλλά και τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση, καταιγισμός ιδεών, έκφραση αξιών κλπ) οι συμμετέχοντες λύνουν τη σιωπή τους κι εκφράζουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματα σχετικά με δικές τους πρωτοβουλίες-ανάληψη ευθυνών (παρελθόν, παρόν μέλλον). Ταυτόχρονα, αλληλεπιδρούν δυναμικά, ανταλλάσουν ιδέες και προτάσεις κι ενδυναμώνονται ουσιαστικά σε κλίμα Δημοκρατικής-Κριτικής Εκπαίδευσης.

Εκπαιδεύτριες του σεμιναρίου θα είναι οι Ανδρεάδου Χαρά, Εκπαιδευτικός (MSc)/εκπαιδεύτρια ενηλίκων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού του ΕΔΕΕΚ, Μουσειοπαιδαγωγός (Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ), Μαρκουλάκη Ρία,  Μουσειοπαιδαγωγός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού του ΕΔΕΕΚ και Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός/εκπαιδεύτρια ενηλίκων (Διδάκτορας του ΕΑΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων), υπεύθυνη της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού του ΕΔΕΕΚ Κοινωνικός Επιστήμονας, Εμψυχώτρια του «Θεάτρου της Ημέρας».

 Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.  Βενιζέλος» μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 (κ. Αριστέα Ξανθουδάκη-Μαρία Κατσουλάκη) στα τηλ. 28210-54011/56008, εσωτ: 111 & 112, ώρα 09:30 – 14:30.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην εγγραφή και τη λίστα αναμονής.