Σε συμφωνία κατέληξαν την Τρίτη τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά σε σχέδιο για τη συγκέντρωση κεφαλαίων τα οποία θα διατεθούν για την αναβάθμιση υποδομών μέσω ευρωπαϊκών ομολόγων ανάπτυξης, παρά την αντίθετη γνώμη της Γερμανίας. Το Βερολίνο συνεχίζει να θεωρεί πως η καλύτερη λύση για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση είναι η μονομερής εφαρμογή ενός σκληρού προγράμματος λιτότητας, χαρακτηρίζοντας «φιλόδοξη» την ιδέα της έκδοσης ευρωομολόγων.

Η εξέλιξη σημειώθηκε μια ημέρα πριν από την άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες για την οικονομική ανάπτυξη, που θα αποτελέσει την πρώτη σημαντική συνάντηση του νέου προέδρου της Γαλλίας, Francois Hollande, με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η συμφωνία για τα ευρωπαϊκά ομόλογα ανάπτυξης χαιρετίστηκε ως «ένα σημαντικό ορόσημο για τις υποδομές, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη» από την προεδρία της Δανίας στην Ε.Ε., με ένα μήνυμα μέσω του Twitter.

Το σχέδιο, το οποίο είχε προταθεί για πρώτη φορά το 2010, προβλέπει ότι 230 εκατ.
ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. θα διατεθούν για την αντιστάθμιση του οικονομικού κινδύνου σε ό, τι αφορά στον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την υλοποίηση έργων υποδομής. Οι κοινές εγγυήσεις από μέρους της Ε.Ε. και της ΕΤΕπ θα μειώσουν τον οικονομικό κίνδυνο για τα έργα, κάνοντάς τα πιο ελκυστικά για τις τράπεζες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούν ασφαλείς επενδύσεις, μειώνοντας εν μέρει το βάρος για τις κυβερνήσεις που δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν δημόσια έργα.

Σε μια ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στη Γαλλία, ο Επίτροπος της Ε.Ε., αρμόδιος για την Οικονομία, Olli Rehn, εξήγησε ότι το πιλοτικό αυτό σχέδιο, που θα τεθεί σε εφαρμογή πριν από τα τέλη του 2013, θα μπορούσε να μοχλεύσει «έως και 4,6 δισ. ευρώ» ιδιωτικών επενδύσεων για ορισμένα σημαντικά έργα.

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα ανάπτυξης δεν έχουν καμιά σχέση με τα ευρωομόλογα, που αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι θα έλυναν την κρίση χρέους. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάθμισαν τη σημασία των ομολόγων ανάπτυξης για τη συνολική οικονομία της Ε.Ε. καθώς η έκδοσή τους δε θα αποκαταστήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη από μόνη της.