Ομαλά κύλησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για χιλιάδες υποψηφίους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Φυσική και Βιολογία). Αναμενόμενης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα θέματα σε Ιστορία και Φυσική.

Ευκολότερα από τις προηγούμενες χρονιές ήταν τα θέματα στα Μαθηματικά τα οποία είναι σημαντικό και κρίσιμο μάθημα για εκείνους που επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε οικονομικά τμήματα.

Ωστόσο, στην Βιολογία, σύμφωνα με καθηγητές, το θέμα Δ2, που ζητούσε από τους υποψηφίους να προσδιορίσουν εικόνες του νέφους της Αθήνας σε διαφορετικές ώρες της ημέρας κρίνεται από βιολόγους ως αμφιλεγόμενο και πιθανολογείται ότι μπορεί να δυσκόλεψε πολλούς μαθητές.

Στην Ιστορία και τη Φυσική, τα θέματα ήταν αναμενόμενης δυσκολίας και δεν παρουσίασαν προβλήματα ή ασάφειες.

Την Παρασκευή οι υποψήφιοι εξετάζονται στην Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δυο κύκλων) και την Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης.