Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων» και έπειτα από πρόσκληση της Διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου, κας .Εμμανουηλίδου, έγινε ενημέρωση και μοιράστηκε έντυπο υλικό, από τη Διεύθυνση Δημό-σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για το πρό-γραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων και καταπολέμησης κουνουπιών.

Οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄  τάξης ενημερώθηκαν, από τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας κ. Νεκτάριο-Νικόλαο Βουμβουράκη, για τον κύκλο ζωής των φυσικών υλικών και τα στάδια ζωής των προϊόντων, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της ανακύκλωσης, τα είδη ανακύ-κλωσης και την ανάγκη διαχωρισμού των υλικών,  την καθοριστική συμμετοχή των σημερινών παιδιών και αυριανών ενηλίκων στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών, αρχικά μέσα στον ίδιο το φυσικό χώρο του σχολείου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και την ουσιαστική προστασία που προσφέρει η γνώση και η πρόληψη στην προστασία από τα τσιμπήματα.

Επίσης ενημερώθηκαν για τις αρμοδιότητες  και τα αντικείμενα της υπηρεσίας και συμ-μετείχαν ενεργά σε σχετική συζήτηση που ακολούθησε με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κα .Μαρία Καββάλου.