Ως «εξαιρετικά ανησυχητική» χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Ελλάδα η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας και τονίζει πως η χώρα μας ουσιαστικά «παίζει» με τη φωτιά εάν εκ των πραγμάτων, σωστότερα εκ της … κάλπης, οδηγηθεί στην μη εφαρμογή των συμφωνιών και των δεσμεύσεών της για μεταρρυθμίσεις.

Στην μηνιαία έκθεσή της η Bundesbank τονίζει ότι η Ελλάδα, σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, καθώς ουσιαστικά θα διακινδυνεύει μια έξοδο από το ευρώ, άρα και τη διακοπή της χρηματοδότησής της από τα ευρωπαϊκά ταμεία και εκτιμά πως σε ένα τέτοιο σενάριο οι προκλήσεις που θα προκύψουν για την ευρωζώνη θα είναι «σοβαρές αλλά διαχειρίσιμες».

Παράλληλα, τάσσεται κατά της χαλάρωσης των όρων πρόσβασης της Ελλάδας στην κοινοτική βοήθεια, κυρίως γιατί «μια διάλυση των υφιστάμενων συμφωνιών θα έπληττε την εμπιστοσύνη σε όλες τις συμφωνίες και συνθήκες της ευρωζώνης και θα αποδυνάμωνε σημαντικά τα κίνητρα για εθνικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις προβληματικές χώρες».

Στρέφεται δε ευθέως κατά όλων όσοι , επιχειρηματολογούν ότι οι εταίροι της Ελλάδας στην Ευρωζώνη είναι αναγκασμένοι να βοηθήσουν την Ελλάδα επειδή είναι ανέτοιμοι για τυχόν έξοδό της από το ευρώ. Στην έκθεση τονίζεται χαρακτηριστικά πως: «οι προσπάθειες βραχυπρόθεσμης κινητοποίησης της οικονομίας και η παράλληλη αναβολή μακροπρόθεσμων προσπαθειών σταθεροποίησης δεν συμβάλλουν στην ανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης».

Πέραν αυτών η Bundesbank σημειώνει ότι οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης ανέλαβαν «σημαντικούς κινδύνους» παρέχοντας στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ρευστότητας.

Αντί αυτής της πρακτικής συστήνουν στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να … «επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί περαιτέρω οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα».