Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα τη διευκόλυνσή τους για την ταχύτερη και πιο έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών Ύδρευσης - Αποχέτευσης, ανακοινώθηκε ότι από τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών Ύδρευσης - Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και μέσω του συνόλου των τραπεζών.

Με τη συνεργασία αυτή υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις τριάντα τρεις (33) τράπεζες που συμμετέχουν στην υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εξοφλούν την οφειλή τους με κάποιο από τους παρακάτω τρόπους:

α) Στα ταμεία της τράπεζας με χρέωση λογαριασμού.

β) Στα ταμεία της τράπεζας με μετρητά.

γ) Μέσω Internet με την υπηρεσία Web Banking.

δ) Μέσω της υπηρεσίας Phone Banking.

Με τον πρώτο τρόπο υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής και μέσω πάγιας εντολής με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού. Ο καταναλωτής μπορεί να δώσει εντολή στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, ώστε να εξοφλείται ο λογαριασμός του την ημέρα λήξης πληρωμής, έχοντας σημαντικό όφελος από την αποφυγή των μετακινήσεων και της αναμονής στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και των τραπεζικών καταστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyax.org.gr, όπου έχει αναρτηθεί ο σχετικός Πίνακας με τις Τράπεζες και το κατά περίπτωση είδος παρεχομένων υπηρεσιών για τους προαναφερόμενους τρόπους εξόφλησης λογαριασμών.

ii) Παράλληλα έγινε γνωστό ότι από τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 ενεργοποιήθηκε και η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών Ύδρευσης - Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων μέσω των καταστημάτων Ι.Ν.Κ.Α.

Με τη συνεργασία αυτή υπάρχει η δωρεάν δυνατότητα εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών σε οποιαδήποτε από τα 17 καταστήματα του Ι.Ν.Κ.Α. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του καλλικρατικού Δήμου Χανίων, 12 από τα οποία λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Χανίων και από 1 στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας και Σούδας.