Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), γνωστοποιεί στους δημότες του καλλικρατικού Δήμου Χανίων και ιδιαίτερα των Δημοτικών Ενοτήτων, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον πρώην Δήμο Χανιών, ότι τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, όπου αυτά έχουν κατασκευασθεί από τους πρώην Δήμους και τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., είναι σε πλήρη λειτουργία.

Σύμφωνα με το νόμο η σύνδεση σ’ αυτά είναι υποχρεωτική για τα κτίσματα, τα ακίνητα των οποίων έχουν πρόσοψη ή άμεση πρόσβαση σε δρόμο όπου έχει κατασκευασθεί το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και θα πρέπει οι δημότες να φροντίσουν, για την σύνδεσή τους σ’ αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση της απαιτούμενης άδειας σύνδεσης, η οποία χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Επίσης, καλούνται όσοι έχουν ήδη προχωρήσει στην σύνδεση των κτισμάτων τους με το δίκτυο ακαθάρτων, χωρίς την έκδοση της σχετικής άδειας σύνδεσης, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτής.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα ξεκινήσει αυτοψίες και ελέγχους από τις Δημοτικές Ενότητες, στις οποίες τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν, πριν από το έτος 2009, με σκοπό να καταγράψει παράνομες συνδέσεις καθώς και συνδέσεις που οφείλουν να υλοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι για την έκδοση της άδειας σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης, χρειάζεται να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

- Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή άλλο στοιχείο που να βεβαιώνει την νομιμότητα του κτίσματος, επικυρωμένο από την πολεοδομία του Δήμου Χανίων.

- Διάγραμμα κάλυψης της οικοδομής.

- Αντίγραφο του λογαριασμού ή των λογαριασμών του νερού του κτηρίου.

Για κτήρια με πολλούς ιδιοκτήτες, απαιτείται πίνακας οριζοντίου ιδιοκτησίας για τον επιμερισμό των τελών στους ιδιοκτήτες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2821036290,-1,-3,-4 καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. http://www.deyax.org.gr, επιλέγοντας «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ».