Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του μπαίνει το έργο «Β’ Σύμπλεγμα αντλιοστασίων λυμάτων – κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους του Ταμείου Συνοχής και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και προϋπολογισμό μελέτης 3.400.000 € με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕ.Υ.Α.Χ:

Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., η οποία κατόπιν της έκπτωσης 30% που προσέφερε, υπέγραψε τελικά στις 17-6-2008 σύμβαση ύψους 2.380.000 € με ΦΠΑ.

Η προθεσμία ήταν 4 μήνες και δόθηκαν παρατάσεις μέχρι 20-11-2011. Παρά ταύτα ο ανάδοχος δεν μπορούσε να υλοποιήσει το έργο και κηρύχτηκε έκπτωτος οπότε το έργο θα το ολοκληρώσει ο επόμενος μειοδότης.

Στο έργο έχουν κατασκευαστεί πλήρως:

Α) το αντλιοστάσιο λυμάτων στην οδό Φρέ που το έθεσε σε οριστική λειτουργία η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και το αντλιοστάσιο στην οδό Αναγνώστου Γογονή, όπου εντός των ημερών θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία αρχικά και σε περίπου 20 μέρες θα τεθεί σε οριστική λειτουργία.

Η οριστική λειτουργία του νέου αντλιοστασίου θα μας επιτρέψει να καταργήσουμε τον προβληματικό σίφωνα της περιοχής Πλαστήρα – Ελευθερίας - Γογονή στην περιοχή Πασακακίου και να ενεργοποιήσουμε τον νέο κατασκευασμένο κεντρικό αγωγό Φ500 της περιοχής Πασακακίου. Παράλληλα ανακουφίζεται το κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων της Νέας Χώρας που θα δέχεται λιγότερο όγκο λυμάτων.

Β) Έχει επίσης κατασκευαστεί το δομικό μέρος του αντλιοστασίου της Σούδας και της οδού Δικωνύμου.

Για τον περιορισμό των προβλημάτων της περιοχής Δικωνύμου, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέσα στον Ιούνιο θα διασυνδέσει το υπό κατασκευή αντλιοστάσιο με το τοπικό υπάρχον μικρότερο αντλιοστάσιο της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, ώστε να υπάρχει πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και δυσλειτουργιών του υπό κατάργηση αντλιοστασίου.

Για το έργο έχουν πληρωθεί 1.571.360 € και για την ολοκλήρωση απαιτούνται 800.000 €. Τα χρήματα που απαιτούνται θα δοθούν στον επόμενο μειοδότη για να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα δύο αντλιοστάσια και να τα θέσει σε λειτουργία.