Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτελεστικός Κανονισμός (430/2012) ο οποίος αφορά την ενεργοποίηση μιας νέας ιδιωτικής αποθεματοποίησης 100.000 τόνων εξαιρετικού παρθένου και παρθένου ελαιολάδου για μια περίοδο 6 μηνών. Σε δύο δημοπρασίες θα γίνει η αποθεματοποίηση.

Συγκεκριμένα:

H υποπερίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατόν να υποβάλλονται προσφορές για την πρώτη μερική δημοπρασία αρχίζει στις 31 Μαΐου 2012 και λήγει στις 5 Ιουνίου 2012 στις 11.00, ώρα Βρυξελλών.

H υποπερίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατόν να υποβάλλονται προσφορές για τη δεύτερη μερική δημοπρασία αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της λήξης της προηγούμενης υποπεριόδου και λήγει στις 19 Ιουνίου 2012 στις 11.00, ώρα Βρυξελλών.

Οι προσφορές αφορούν περίοδο αποθεματοποίησης 180 ημερών και κάθε προσφορά καλύπτει ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 50 τόνων.

Σε περίπτωση που ένας εμπορευόμενος συμμετέχει σε διαγωνισμό για πολλές κατηγορίες ελαίων ή για περιέκτες που βρίσκονται σε διαφορετικές διευθύνσεις, υποβάλλει χωριστή προσφορά για κάθε περίπτωση.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Πορτογαλία και στη Σλοβενία.

Ο υποβάλλων την προσφορά προβαίνει στη σύσταση εγγύησης ύψους 50 ευρώ ανά τόνο ελαιολάδου, που αποτελεί το αντικείμενο της προσφοράς.

Η απόφαση της ΕΕ στηρίχθηκε στις χαμηλές τιμές που καταγράφηκαν στην αγορά της Ισπανίας και της Ελλάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας κ. Dacian Cioloş δήλωσε ότι: « Η απόφαση αυτή στοχεύει να αντιμετωπίσει τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα στην αγορά ελαιολάδου. Επιπρόσθετα, τις ερχόμενες εβδομάδες θα δημοσιευθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλημάτων του κλάδου».

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, «Υπάρχουν σημαντικά αποθέματα ελαιολάδου τα οποία συμπιέζουν τις τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ανεξάρτητα από το αν θα αξιοποιηθεί στην Ελλάδα, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στις τιμές παραγωγού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».