Στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2012-2015 που υλοποιείται πανελλαδικά σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης εντάχθηκε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, έπειτα από σχετική απόφαση που λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έστειλε τις προτάσεις του προκειμένου το αμέσως επόμενο διάστημα να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην ευρύτερη περιοχή, που θα παρέχουν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του τοπικού εκπαιδευτικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, την επαγγελματική ενασχόληση και τα ενδιαφέροντα του.

Ειδικότερα, ανά Δημοτική Ενότητα, προτάθηκε να υλοποιηθούν τα παρακάτω τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων:

Α. Δημοτική Ενότητα Καστελλίου

1. Εκμάθηση Αγγλικών

2. Εκμάθηση υπολογιστών

3. Εκπαίδευση νέων αγροτών για τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τη Βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού.

4. Διατροφή αιγοπροβάτων - γενετική βελτίωση αιγοπροβάτων – τυροκομία.

Β. Δημοτική Ενότητα Θραψανού

1. Αγγειοπλαστική

2. Εκπαίδευση νέων αγροτών για τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τη Βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού.

3. Μελισσοκομία

Γ. Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου

1. Εκμάθηση Αγγλικών

2. Εκμάθηση υπολογιστών

3. Εκπαίδευση νέων αγροτών για τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τη Βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού.

4. Διατροφή αιγοπροβάτων - γενετική βελτίωση αιγοπροβάτων – τυροκομία.

Το επόμενο διάστημα με νεότερη ενημέρωση, αφού ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα καλέσει τους δημότες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στα τμήματα που θα δημιουργηθούν.