Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 70, άλλαξαν.

Τα νέα τηλέφωνα είναι τα εξής:

28213 44400
28213 44401
28213 44403
28213 44404
Fax: 28213 44405