Σε τακτική συνεδρίαση προσέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τρίτη στις 7:00 μ.μ. στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο και έγκριση συνοδευτικών Μελετών. Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

2. Καθορισμός τελών άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

3. Καθορισμός τελών ύδρευσης-αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

4. Καθορισμός τελών ύδρευσης-αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

6. Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

7. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Ν.2130/93. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

8. Αναπροσαρμογή Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

9. Καθορισμός τελών χρήσης Λαϊκής Αγοράς. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

10. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών ως δεκτικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

11. Έγκριση δαπανών Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

12. Αποδοχή χρηματοδότησης εκλογικού επιδόματος Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

13. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2012. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

14. Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα. Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

15. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό ( Πορτογαλία) Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

16. Οργάνωση άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού. Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

17. 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης- Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2012. Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

18. Υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Κρήτης για το έργο του ΟΣΑΠΥ «Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς» Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

19. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για υλοποίηση συνεχιζόμενων Πολεοδομικών Μελετών. Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

20. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία έργων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης, μέχρι την εκκαθάριση της ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού. Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

21. 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για τα έργα «Διαμόρφωση-Αναβάθμιση δρόμου προς Κεφαλοβρύση Καλαμαύκας κλπ». Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

22. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα JESSICA για την κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην οδό Νικ. Φωκά, μέσω ΣΔΙΤ. Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

23. Αποδοχή χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

24. «Προμήθεια πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Γυμνασίου Κουτσουρά». Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας. Eισηγητής: κ. Ζαφειράκης

25. Έγκριση Μελέτης και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή δρόμου Χριστός προς Σελάκανο». Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

26. «Αγροτική οδοποιία 2012». Εισηγητής : κ. Ζαφειράκης

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ. Ιεράπετρας». Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

28. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

29. Εκλογή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

30. Απολογισμός ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από 05/8/2011 έως 31/12/2011). Εισηγητής: κ. Παπαδάκης

31. Απολογισμός ΝΠΔΔ «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιεράπετρας», περιόδου 01/01/2011 έως 31/05/2011. Εισηγητής: κ. Χριστοφακάκης

32. Απολογισμός ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», περιόδου 31/05/2011 έως 31/12/2011. Εισηγητής: κ. Χριστοφακάκης

33. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2012, ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ». Εισηγητής: κ. Χριστοφακάκης

34. Ανάκληση της με αρ.77/2012 απόφασης Δ.Σ (Μίσθωση κτιρίου για τη φύλαξη αρχαιολογικών ευρημάτων περιοχής Ιεράπετρας). Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

35. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

36. Τροποποίηση της με αρ.125/2012 απόφασης Δ.Σ. (Συμμετοχή του Δήμου στο 3ο Agroquality Festival- Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα). Εισηγητής: κ. Γενειατάκη

37. Παραχώρηση χρήσης σκάφους του Δήμου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιεράπετρας. Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

38. Διαγραφή τελών ύδρευσης δημοσίων σχολείων. Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

39. Διαγραφή τελών άρδευσης. Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

40. Συμπλήρωση πωλουμένων ειδών σε επαγγελματική άδεια πωλητή Λαϊκών αγορών. Εισήγηση: κ. Ζερβάκης

41. Χορήγηση παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

42. Χορήγηση παροχής άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μουρνιών Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

43. Χορήγηση παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς Εισηγητής: κ. Ζερβάκης